Projecte

SISTEMA D’EXTRACCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA AL DESERT 

El proper mes de Febrer de 2019 ens translladarem a Marroc per tal de dur a terme una acció solidaria, que ens resulta molt interessant a nivell professional i amb la qual esperem crèixer com a persones mentre millorem les condicions de vida de molta gent.

Com bé sabem, l’aigua és un dels bens més preuats al desert i a tot arreu, sense aquest element seria impossible fer-hi vida. Ja sigui pel propi consum humà, pel subministrament agrícola o bé ramader. 
 
Pel que fa al subministrament a la població i als animals, s’utilitza el mètode d’extracció convencional: mitjançant pous s’extreu l’aigua a partir d’una politja, una corda i cubell. Un sistema lent i carregós, que alhora et permet extreure quantitats petites d’aigua.
 
D’altra banda, el sector agrícola és molt escàs al desert; a causa de la gran manca d’aigua que pateixen aquestes zones àrides, és molt difícil poder desenvolupar plantacions de productes agrícoles per la subsistència de la població. Donades les dures circumstàncies de la zona, una de les poques plantacions viables són les palmeres (dels pocs arbres que s’adapten aquestes condicions), que milloren el benestar dels habitants de la població en concret.
 
L’organització UNIRAID ha fet possible l’obra d’un pou a Beega, un poble situat a 15 km en direcció Est de Taouz a tocar la frontera amb Argèlia (enmig del no res): 
https://bit.ly/2S00fy3

Aquest llogaret l’integren encara no dues desenes de cases, degut a que les condicions hi són poc favorables, tal com hem esmentat. El nostre objectiu és facilitar-los un doll d’aigua automatitzat, i que aquesta disponibilitat d’aigua millori les necessitats bàsiques de la gent de la zona, permetent doncs, que en qüestió de mesos aquest petit poble es converteixi en un assentament atractiu i amb possibilitats agrícoles. Per tant, l’essència del nostre projecte consisteix en el següent:

Implementació d’un sistema automatitzat d’extracció d’aigua del pou i distribució a la zona.

 Extraurem l’aigua del pou amb una bomba hidràulica de 220V trifàsica alimentada per mitjà de la instal·lació de plaques solars (el sol és el recurs natural més abundant en aquell indret). Tot el sistema de reg i distribució de l’aigua és completament autònom i autosuficient. L’aigua es troba una profunditat de 20 metres.
 
D’aquesta manera podrem garantir el creixement de l’ecosistema i esperem que pugui servir de fonament i de via de desenvolupament per tal que algun dia les famílies que viuen de forma nòmada s’hi acabin assentant i es constitueixi un poble amb les necessitats bàsiques cobertes.